Skip to main content Skip to search

Η Κύπρος Σαν Επιχειρηματικό Κέντρο

Αυτό το άρθρο περιγράφει ορισμένους από τους παράγοντες που έχουν σημασία στη δημιουργία μιας επιχείρησης στην Κύπρο. Η Κύπρος, σε ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, βρίσκεται σε στρατηγική θέση ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία, στο σταυροδρόμι της παγκόσμιας οικονομίας. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και δοκιμασμένες υποδομές, η Κύπρος αποτελεί μια πύλη προς τον κόσμο των διεθνών επιχειρήσεων.

Οι τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αποδείξει τη σταδιακή μεταμόρφωση της Κύπρου σε ένα αξιόπιστο διεθνές επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κέντρο.

Η ελκυστικότητά της ως επιχειρηματικού και επενδυτικού κέντρου, βασίζεται στους ακόλουθους πρόσθετους λόγους:

 • Δημοκρατική χώρα με σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, με βάση την φιλοσοφία της ελεύθερης αγοράς
 • Ευνοϊκή φορολογική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρέος δικτύου συμφωνιών για αποφυγή διπλής φορολογίας
 • Εταιρικός φορολογικός συντελεστής στο 12,5%
 • Εξειδικευμένο, εκπαιδευμένο και ευέλικτο εργατικό δυναμικό καλά εξοικειωμένο με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Ανταγωνιστικό επίπεδο μισθών και άλλων εξόδων
 • Συμμόρφωση με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων και με τη δέσμευση για την εξάλειψη των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΟΣΑ
 • Απλές διοικητικές διαδικασίες
 • Καλά ανεπτυγμένη εμπορική υποδομή
 • Εύκολη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές
 • Τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στην Ευρώπη
 • Καλά αναπτυγμένη αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών
 • Ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ

Το νησί έχει πληθυσμό περίπου 1.061.840 εκ των οποίων το 75% είναι Έλληνες Κύπριοι και το 25% Τουρκοκύπριοι. Η Λευκωσία, η πρωτεύουσα, φιλοξενεί περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού και είναι το επιχειρηματικό και διοικητικό κέντρο του νησιού. Η Λεμεσός, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, είναι το κύριο λιμάνι του νησιού, αποτελεί βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο και ένα σημαντικό τουριστικό θέρετρο. Η Λάρνακα και η Πάφος είναι επίσης σημαντικά τουριστικά θέρετρα και διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια. Οι επίσημες γλώσσες είναι η Ελληνική και η Τουρκική, αλλά σχεδόν όλοι μιλούν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα. Τα αγγλικά επίσης χρησιμοποιούνται ευρέως στο εμπόριο και την κυβέρνηση.

Το νόμισμα της Κύπρου είναι το ευρώ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο δημοκρατικό κράτος με προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης, που έχει ως πρότυπο το δυτικό δημοκρατικό σύστημα. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι και ο αρχηγός του κράτους. Ο Πρόεδρος εκλέγεται άμεσα για μια πενταετή θητεία και μπορεί να επανεκλεγεί. Ο Πρόεδρος διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, το κύριο εκτελεστικό όργανο της Δημοκρατίας. Η νομοθετική εξουσία ανήκει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτελούμενη από πενήντα εννέα μέλη, αξίωμα που διατηρούν για πέντε χρόνια. Το δημοκρατικό σύστημα είναι πολυκομματικό και βασίζεται στην αναλογική εκπροσώπηση. Το νομικό σύστημα βασίζεται στις ίδιες αρχές που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και όλα τα καταστατικά που ρυθμίζουν επιχειρησιακά θέματα είναι ουσιαστικά βασισμένα στον αγγλικό νόμο. Το Κυπριακό εταιρικό δίκαιο είναι σχεδόν πανομοιότυπο με το βρετανικό. Η δικαστική εξουσία της Δημοκρατίας ασκείται από τη δικαστική εξουσία, η οποία είναι ένα ξεχωριστό και ανεξάρτητο όργανο.

ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ

Η Κύπρος έχει γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Μαΐου 2004 και της ευρωζώνης από την 1η Ιανουαρίου 2008. Είναι επίσης μέλος των Ηνωμένων Εθνών, της Κοινοπολιτείας και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Κύπρος έχει διπλωματικές σχέσεις με ένα πολύ μεγάλο αριθμό χωρών και έχει υπογράψει ένα μεγάλο αριθμό διεθνών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων 50 συνθηκών για αποφυγή διπλής φορολογίας.

Μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με το Κυπριακό Φορολογικό σύστημα κατεβάζοντας το ετήσιο έντυπο μας Φορολογικές Πληροφορίες 2015.